Ernesto Ladavas

6e dan Aikikai, Shihan

Armando Braat

6e dan Aikikai, Shihan

Marcel Reijers

6e dan Aikikai

Lijnie Reijers

4e dan Aikikai

Gert Kruit

3e dan Aikikai

Erwin Nijhoff

3e dan Aikikai

Kees van Lent

3e dan Aikikai

Ron Maas

3e dan Aikikai

Floris Eland

2e dan Aikikai

Martijn Kalkman

2e dan Aikikai

René Slinger

2e dan Aikikai

Demy Musch

1e dan Aikikai