In 1967 werd Fujita Sensei staflid van de Aikido Federatie. Later werd hij het hoofd van de internationale divisie van de Aikikai Hombu Dojo. Vanuit die rol reisde hij uitgebreid rond in het buitenland om les te geven en Aikido te promoten. Als vertrouweling van de familie Ueshiba speelde hij een belangrijke rol als adviseur. Hij is daarmee mede-verantwoordelijk voor de directionele groei en organisatorische vooruitgang van Aikido tijdens de jaren ’70, ’80 en ’90. Zijn invloed en autoriteit hebben een duidelijk stempel gedrukt op de ontwikkeling van Aikido.

De visie en tradities van Aikido waren een groot goed voor Fujita sensei. Deze heeft hij naast het Aikido persoonlijk overgedragen aan Aikidoka’s van Aikido Dordrecht, waaronder verschillende leraren. Armando Braat Sensei is er daar één van en hij is de bewaarder van dit nalatenschap (legacy-keeper). Deze titel en taak is aan hem toebedeeld door Ladavas Shihan in 2015. Bij deze eer heeft hij de aikidogi van Fujita Sensei gekregen.

Voor de Aikidoka’s die nog persoonlijk les van Fujita sensei hebben gehad is het welbekend dat hij de figuren de driehoek, de cirkel en het vierkant op de kraag van de Aikidojas van menig Aikidoka tekende. Daarnaast hanteerde hij meerdere principes die gezien kunnen worden als basiselementen van Aikido. Deze principes waren dan ook structureel onderdeel van zijn lessen: De vier verschillende basisbewegingen, te weten: irimi, tenkan, uchi irimi en tenchi irimi, het mai otoshi en sumi otoshi punt, niet buigen van de arm ofwel ‘unbendable arm’, hand(en) voor je centrum houden en yahazu.