Ernesto Ladavas 6e dan Aikikai

Ernesto is de oprichter van Aikido Dordrecht en technisch directeur van de Culturele Aikido Bond Nederland. Hij is met Aikido begonnen in september 1979 onder wijlen Bacas Sensei. Sinds 1982 geeft Ernesto les.

Zijn lessen zijn inspirerend, uitdagend, energievol en zeer technisch. Daarnaast geeft Ernesto ook regelmatig les in Siberië. Ernesto gaat jaarlijks meerdere keren naar Japan toe en traint daardoor op regelmatige basis in de Hombu dojo.

Ernesto geeft bij Aikido Dordrecht regelmatig op zondag les, zodat iedereen van zijn kennis en ervaring kan profiteren.

Armando Braat 6e dan Aikikai

Armando is met Aikido begonnen in februari 1982 bij Ernesto Ladavas. Hij geeft zelf les sinds 1986.

De basistechnieken (kihon dosa) ziet Armando als één van de belangrijkste oefeningen in het Aikido. Tevens traint hij graag met bokken (houten zwaard) en jo (stok) om zo de fundamentele bewegingen van het Aikido beter te leren begrijpen en door te geven. Zijn lessen zijn stimulerend, verdiepend en respectvol.

Donderdagavond is de vaste lesavond van Armando, op zondag geeft hij wapentraining.

Naast leraar is Armando bestuurslid van Aikido Dordrecht en adviseur binnen de Culturele Aikido Bond Nederland.

Marcel Reijers 5e dan Aikikai

Marcel is begin jaren ‘90 met Aikido begonnen bij Ernesto Ladavas en Armando Braat. Na vijf jaar is hij gaan studeren in België en is Aikido blijven beoefenen bij Gaétan Francken uit Gent en Peter van Marcke uit Mortsel.

Marcel is iemand die mede dankzij zijn Belgische invloeden, vloeiende, krachtloze technieken aanleert in zijn lessen, in combinatie met effectiviteit en ontspannenheid. Maandagavond is de vaste lesavond van Marcel.

Naast leraar is hij ook bestuurslid van Aikido Dordrecht, voorzitter van de Culturele Aikido Bond Nederland, penningmeester van Aikido Bond Nederland en secretaris van de Nederlandse Aikido Federatie.

Lijnie Reijers 4e dan Aikikai

Lijnie is dojo-cho van de Waraku dojo en voorzitter van Aikido Dordrecht.

In 1996 begon Lijnie met trainen bij Gaétan Francken in Gent. Vervolgens is zij bij Ernesto Ladavas en Armando Braat in Dordrecht gaan trainen. Haar eigen ontwikkeling houdt ze op peil door het volgen van het CABN kaderprogramma, naar vele stages in binnen- en buitenland te gaan en jaarlijks bij de Hombu dojo in Tokio te trainen.

Lijnie is binnen de Waraku dojo eindverantwoordelijk voor alle kinderen en jeugdigen. Daarnaast geeft ze bij Aikido Bond Nederland les aan toekomstige leraren. Vanwege haar kennis en ervaring, leert zij hen de fijne kneepjes van het lesgeven aan kinderen en jongeren.

In haar lessen staat plezier voorop, maar houdt zij tevens van uitdaging zowel voor lichaam als geest. Nadenken en conditioneel werken wisselen elkaar in hoog tempo af.

Gert Kruit 3e dan Aikikai

Gert is in 1992 begonnen met Aikido bij Ernesto Ladavas en Armando Braat in de toenmalige Wakai Hasu dojo in Dordrecht. Tijdens de zomerschool van 2005 behaalde hij zijn shodan graad bij Masatake Fujita Sensei.

‘Een leven lang Aikido’ is voor Gert een belangrijk uitgangspunt. Hij verzorgt dan ook samen met Kees van Lent de Aikido 45+ les op de dinsdagavond.

Naast leraar is Gert tevens de secretaris van Aikido Dordrecht.

Erwin Nijhoff 3e dan Aikikai

Erwin begon in 2003 met Aikido bij Marcel Reijers in Dordrecht bij wie hij nog iedere week traint. In 2010 behaalde Erwin zijn shodan, in 2013 zijn 2e dan om in 2017 3e dan te worden.

Erwin bezoekt zeer regelmatig Aikido stages in binnen- en buitenland, onder andere van Yukimitsu Kobayashi Sensei, 7e dan instructeur van de Hombu dojo Tokio.

In de Waraku dojo geeft Erwin de lessen voor de jeugd vanaf 12 jaar. Ook is hij vaste leraar en mede initiatiefnemer van de Talentontwikkeling, een programma van Aikido Bond Nederland. Naast leraar is Erwin tevens bestuurslid van Aikido Dordrecht. Op dinsdagavond geeft hij les in zijn eigen dojo in Gorinchem.

Kees van Lent 2e dan Aikikai

Kees is in 1995 in Rotterdam begonnen bij Robert van den Bosch en wijlen Peter Bacas Sensei. Hij werd direct gegrepen door de harmonie en effectiviteit van de bewegingen die Bacas Sensei liet zien.

Sinds 2002 trainde hij bij Armando Braat in de toenmalige Wakai Hasu dojo in Sterrenburg en bij Marcel Reijers in de Seikikan dojo in Stadspolders.

Voor Kees betekent Aikido; ‘inspiratie, een bewegingskunst maar ook filosofie en methode die helpt in communicatie en ontspanning’.

Samen met Gert Kruit geeft Kees de Aikido 45+ les op de dinsdagavond. In de CABN lerarenopleiding verzorgt Kees het onderdeel over de historie van de CABN.

Ron Maas 2e dan Aikikai

Ron is in 2005 met Aikido begonnen in de toenmalige Seikikan dojo van Marcel Reijers in Dordrecht Stadspolders.

Tijdens de Zomerschool van 2011 heeft hij zijn shodan graad behaald bij Tomohiro Mori Shihan. In 2014 heeft Ron de nidan graad behaald bij Teijyu Sasaki Shihan.

Ron vindt Aikido fascinerend omdat het een ‘moving target’ is. ‘Elke keer als je denkt dat je een techniek begrijpt, komen er weer nieuwe leerpunten boven die het beoefenen van Aikido oneindig leuk maken.’

Ron geeft les op woensdagavond aan de 45+ groep en is naast leraar ook vice-voorzitter en penningmeester van Aikido Dordrecht.

Demy Musch 1e dan Aikikai

Demy is begin jaren ‘90 met Aikido begonnen in de toenmalige Wakai Hasu dojo van Ernesto Ladavas in de toenmalige HTS aan de Oranjelaan in Dordrecht. Na een onderbreking is hij medio 2000 weer begonnen bij destijds de Seikikan dojo van Marcel Reijers in Dordrecht Stadspolders.

Tijdens de Zomerschool van 2010 heeft Demy zijn shodan graad behaald bij Tomohiro Mori Shihan. Demy geeft de beginnersles op vrijdagochtend en is vaste leraar bij de kinderlessen op zaterdagochtend.

Floris Eland 1e dan Aikikai

In 2007, toen hij 10 jaar jong was, begon Floris met Aikido bij Lijnie Reijers. Hij was één van de eerste jeugdleden van Aikido Dordrecht die in 2015 zijn shodan, de 1e zwarte band graad haalde.

Na een aantal jaar assisteren bij de kinderlessen is Floris, samen met Demy, nu vaste leraar bij de kinderlessen op zaterdagochtend.

Floris is ook actief binnen stichting FairFight. Als Aikido leraar geeft hij namens deze NGO zelfverdedigingslessen aan kansarme meisjes in landen zoals Zimbabwe en India.

Martijn Kalkman 1e dan Aikikai

Martijn begon in 2009 met Aikido bij Armando Braat en Marcel Reijers. Op wekelijkse basis traint hij bij Armando Braat en oefent regelmatig op zondag met de 'bokken' (houten zwaard) en 'jo' (houten stok).

In 2016 behaalde Martijn zijn shodan (1e dan) en assisteert sindsdien ook bij de jeugdlessen in de Waraku dojo in Dordrecht. Ook geeft Martijn les in de dojo in Gorinchem

René Slinger 1e dan Aikikai

René is in 2009 begonnen met Aikido bij Marcel Reijers in de Waraku dojo in Dordrecht. Tijdens de Zomerschool van 2016 behaalde hij zijn shodan, de 1e graad zwarte band bij Teijyu Sasaki Shihan.

Frequent trainen vindt hij belangrijk. Aikido is complex en veelzijdig, maar door regelmatig te oefenen ga je groeien en ervaar je mooie ontwikkelingen.

Samen met Lijnie, Demy en Floris geeft René les aan de kindergroepen op woensdagmiddag en zaterdag.